Wydanie książki

Jesteśmy profesjonalną agencją wydawniczą z kilkunastoletnim doświadczeniem. Naszą ofertę kierujemy do Autorów, Wydawców i wszystkich osób, których interesuje self-publishing. Otrzymując surowy tekst publikacji, zapewniamy pełną obsługę na wszystkich etapach procesu wydawniczego – od korekty i redakcji tekstu przez projektowanie graficzne i skład publikacji aż po wysokiej jakości druk i dostawę gotowej, wydanej profesjonalnie książki, broszury, czasopisma, albumu itp.

Wydanie książki (lub innej publikacji)

Jest to proces, który składa się zwykle z następujących etapów:

  1. Korekta tekstu. Tekst książki od Autora (lub przekład obcojęzycznej publikacji od tłumacza) należy odpowiednio przygotować do składu, eliminując błędy językowe, ujednolicając styl i nazewnictwo, sprawdzając źródła oraz formatując go wstępnie pod kątem poprawności typograficznej.
  2. Skład książki. Etap prac, który oprócz odpowiednich umiejętności technicznych wymaga doskonałej znajomości norm typograficznych, dzięki czemu publikacja będzie wyglądać estetycznie i będzie się ją czytało przyjemnie. Etap ten zaczyna się od przygotowania layoutu publikacji, obejmuje m.in. obróbkę grafiki oraz skład i łamanie tekstu, a kończy się przygotowaniem plików do druku.
  3. Projekt okładki. Zakończenie przygotowywania publikacji do druku przez nadanie jej ostatecznego wyglądu zewnętrznego.
  4. Druk książki. W zależności od charakteru publikacji (np. czy jest to czarno-biała książka, czy kolorowy album na papierze kredowym) oraz od wielkości nakładu drukujemy ją na nowoczesnych maszynach offsetowych lub cyfrowych.
  5. Wydanie e-booka. Jeśli publikacja ma być wydana również w wersji elektronicznej, odpowiednio przygotowujemy e-book w formacie PDF, EPUB lub MOBI (obecnie także KF8/AZW3).

Załatwiamy również wszelkie formalności związane z uzyskaniem i wykorzystaniem numeru ISBN, co jest jednym z warunków pozwalających objąć wydanie książki lub innej publikacji obniżoną stawką VAT 5%.