Korekta a redakcja – czym się różnią?

Czym się różni korekta od redakcji?Czym różni się korekta od redakcji?” – to pytanie słyszymy bardzo często. Zadają je zwykle nasi Klienci przed podjęciem współpracy z nami. Spróbujemy rzucić nieco światła na tę kwestię, zwłaszcza że w powszechnym użyciu terminy te zazwyczaj są stosowane wymiennie, a słowniki nie za dobrze je wyjaśniają. Zaczniemy od tradycyjnych definicji, skrytykujemy je trochę i przedstawimy bardziej odpowiednie, a potem omówimy zagadnienie praktycznego rozróżnienia prac redaktorskich od korektorskich w procesie wydawniczym.

Redakcja a korekta tekstu – teoria

Słownik języka polskiego PWN określa redakcję jako „opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym”, zaś korektę jako „nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą znaków korektorskich”. Podobnych informacji udziela nam Wikipedia. Według niej redakcja to „opracowywanie tekstu poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, gramatycznych i innych”, natomiast korekta to „oznaczenie błędów składu zecerskiego na odbitkach próbnych za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich”. Niestety, wyjaśnienia te są dość lakoniczne, a w dodatku definicja redakcji jest w obu źródłach nieco archaiczna i nie za bardzo znajduje odbicie w rzeczywistości – po pierwsze, korektę często wykonuje się jeszcze przed składem tekstu, a po drugie, obecnie robi się to zazwyczaj przy pomocy widocznych zmian lub zamieszczania komentarzy w plikach elektronicznych, więc nie można wtedy mówić ani o „próbnych odbitkach” drukarskich czy zecerskich, ani o „znakach korektorskich”.

Spróbujmy zatem sami, opierając się na branżowej wiedzy i własnym wieloletnim doświadczeniu, zdefiniować te terminy dokładniej i bardziej funkcjonalnie. Przede wszystkim zarówno redakcja tekstu, jak i korekta tekstu to poprawianie w tekście błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, leksykalnych, stylistycznych i logicznych). Dodatkowo redakcja tekstu ma zapewnić spójność i jednolitość całego dzieła (logiczną i stylistyczną) oraz jego poprawność merytoryczną (sprawdzenie źródeł i nazw) i normatywną (np. właściwy układ treści przypisów). Natomiast korekta tekstu ma za zadanie poprawić również błędy typograficzne (szczególnie wtedy, gdy jest wykonywana po składzie publikacji). Jak widać, redakcja obejmuje znacznie szerszy zakres prac i w zasadzie zawiera w sobie także prace właściwe dla korekty.

Redakcja a korekta tekstu – praktyka

Teoria teorią, a praktyka sobie:-) Teksty przygotowywane do publikacji najczęściej wymagają zarówno redakcji, jak i korekty, a granica pomiędzy tymi pracami jest dość płynna. Z jednej strony, redakcja tekstu zawiera w sobie również korektę, a z drugiej strony, rzadko zdarza się, żeby tekst wymagał samej tylko korekty (poprawienia błędów językowych) bez konieczności wykonania jakichś prac redakcyjnych. Dlatego w praktyce wydawniczej redakcją nazywa się po prostu pierwsze czytanie i poprawianie tekstu, które eliminuje z niego większość błędów i ustala systematykę dzieła, natomiast korektą określa się drugie czytanie, które ma za zadanie wyczyścić resztę błędów pozostałych po pierwszym czytaniu. Często do tego dochodzi jeszcze trzecie czytanie (a raczej już tylko przeglądanie) publikacji po składzie, a jeszcze przed drukiem, w celu wyeliminowania ewentualnych błędów składu/łamania.

7 myśli na temat „Korekta a redakcja – czym się różnią?

  1. Dla mnie redakcja jest raczej pierwszą korektą, wykonywaną po otrzymaniu dzieła od autora. Korekta to ponowne sprawdzanie, najczęściej już po składzie. Oczywiście korekta to już tylko dopieszczanie tekstu – redakcja powinna spowodować, że tekst jest wolny od błędów.

  2. Bardzo interesujące wiadomości. Na reszcie wiem jak to prawidłowo rozróżniać. Dziękuję serdecznie. Bardzo wartościowy blog. Gratuluję

Dodaj komentarz

CommentLuv badge