Korekta tekstu

Pierwszym i koniecznym etapem procesu wydawniczego po napisaniu lub przetłumaczeniu książki jest redakcja i korekta tekstu. Redakcja tekstu polega na opracowaniu tekstu pod względem stylistycznym, merytorycznym, gramatycznym oraz na poprawieniu ortografii i interpunkcji. Wykonując redakcję tekstu, dbamy nie tylko o jego poprawność językową, ale też o zachowanie logicznej spójności i jednolitości stylistycznej, sprawdzenie źródeł i nazw. Korekta tekstu to wyeliminowanie z tekstu błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, a także poprawienie błędów typograficznych. Stosujemy normy językowe ustalane przez Radę Języka Polskiego oraz zawarte w słownikach i opracowaniach PWN.

Standardowo redakcja i korekta książki (lub innej publikacji) obejmuje dwa czytania:

  1. Pierwsze czytanie (redakcja i korekta tekstu), czyli gruntowne sprawdzanie i poprawianie tekstu. Zwykle wykonujemy je w trybie zapamiętywania zmian w pliku DOC, DOCX, RTF lub ODT (programy MS Word, Open Office/Libre Office).
  2. Drugie czytanie (korekta tekstu), czyli sprawdzanie poprawkowe. Wykonujemy je w trybie zapamiętywania zmian w pliku DOC, DOCX, RTF lub ODT, ewentualnie na złożonym już tekście w trybie komentarzy w pliku PDF lub na wydruku papierowym. Odbywa się to po zatwierdzeniu przez Klienta zmian po pierwszym czytaniu.

Korekta tekstu – cennik

Redakcja i korekta książki (lub innej publikacji) jest wyceniana indywidualnie po zapoznaniu się przez nas z tekstem oraz ustaleniu z Klientem zakresu prac i terminu ich wykonania. Nasze typowe stawki za usługę korektorską:

  • teksty literackie, popularne i popularnonaukowe – 200 zł za arkusz wydawniczy* za pierwsze czytanie (redakcja i korekta) i 100 zł za arkusz wydawniczy* za drugie czytanie (korekta);
  • teksty naukowe, branżowe i specjalistyczne – 300 zł za arkusz wydawniczy* za pierwsze czytanie (redakcja i korekta) i 150 zł za arkusz wydawniczy* za drugie czytanie (korekta).

* Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków (liczonych ze spacjami).

Wydanie książki po spełnieniu pewnych wymogów formalnych objęte jest obniżoną stawką VAT 5%.