skład książki, skład tekstu, skład publikacji, skład i łamanie tekstu, skład i łamanie książki, skład i łamanie publikacji

Skład książki

Następnym etapem prac wydawniczych po zrobieniu korekty tekstu jest skład książki (ściśle rzecz biorąc, chodzi o skład i łamanie tekstu oraz szereg czynności dodatkowych, takich jak: projekt layoutu publikacji, obróbka zdjęć i grafik czy odpowiednie przygotowanie plików do druku). Ogólnie rzecz biorąc, skład książki (lub innej publikacji) polega na połączeniu tekstu z grafiką oraz takim sformatowaniu i ułożeniu treści w kolumnach, żeby książka była zwarta, estetycznie spójna, czytelna i pozbawiona różnorakich błędów składu. Efekt taki osiąga się przez stosowanie się do licznych norm typograficznych (np. PN-83/P-55366). Skład tekstu i innych elementów jest tą częścią procesu wydawniczego, która ma największy wpływ na to, jak książka będzie ostatecznie wyglądać.

Skład książki – cennik

Skład książki (lub innej publikacji) jest ostatecznie wyceniany po zapoznaniu się przez nas z tekstem oraz ustaleniu z Klientem szczegółów prac i terminu ich wykonania. Nasze standardowe stawki za skład tekstu:

  • prosty tekst bez przypisów (książkowy typ składu) – 80 zł za arkusz wydawniczy*;
  • tekst z przypisami i grafikami lub tabelami (książkowy typ składu) – 80-100 zł za arkusz wydawniczy* plus 10 zł za każdą grafikę lub tabelę występującą w tekście;
  • skomplikowany skład (np. tekst dramatyczny, poezja, magazynowy/gazetowy typ składu) – od 100 zł za arkusz wydawniczy* plus 10 zł za każdą grafikę lub tabelę występującą w tekście.

* Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków (liczonych ze spacjami).

W cenę składu wliczone jest naniesienie poprawek na złożony tekst, jeżeli ich zakres nie spowoduje konieczności ponownego łamania publikacji.

Dodatkowe usługi:

  • projekt layoutu książki lub innej publikacji – od 300 zł (w przypadku, gdy oczekiwania Klienta wykraczają poza prosty, standardowy layout książki);
  • projekt grafiki (wykres, diagram, logo itp.) – cena do uzgodnienia w zależności od życzeń i wymagań Klienta;
  • obróbka zdjęcia (przygotowanie fotografii do druku) – od 10 zł.

Wydanie książki po spełnieniu pewnych wymogów formalnych objęte jest obniżoną stawką VAT 5%.